Inicio / Galicia Calidade / Que certificamos / Tarifas

Tarifas

Tarifa aplicable ás empresas  

FACTURACIÓN EMPRESA
Dende Ata Tarifa Proposta (anual)
0 € 100.000 € 300 €
100.000 € 250.000 € 450 €
250.000 € 500.000 € 600 €
500.000 € 1.000.000 € 800 €
1.000.000 € 2.500.000 € 1.200 €
2.500.000 € 5.000.000 € 1.500 €
5.000.000 € 10.000.000 € 2.000 €
10.000.000 € 20.000.000 € 3.000 €
20.000.000 € 40.000.000 € 4.500 €
40.000.000 € 80.000.000 € 5.750 €
80.000.000 € 100.000.000 € 7.250 €
>100.000.000 €   10.000 €


Tarifa aplicable aos concellos reguladores / establecementos turísticos

FACTURACIÓN EMPRESA
Dende Ata Tarifa Proposta (anual)
0 € 125.000 € 60 €
125.000 € 250.000 € 250 €
250.000 € 500.000 € 300 €
500.000 € 1.000.000 € 400 €
1.000.000 € 2.500.000 € 500 €
2.500.000 € 5.000.000 € 600 €
5.000.000 € 10.000.000 € 800 €
>10.000.000 €   1.200 €

Os gastos de APERTURA E XESTIÓN DE EXPEDIENTE son de 100 € + IVE, que se descontarán da tarifa anual sempre e cando a empresa solicitante obteña a licenza de uso da marca de garantía.

Redes sociais

Multimedia