Inicio / Galicia Calidade / Perfil do Contrante

Perfil do Contrante

Dende o perfil de contratante de Galicia Calidade, S.A.U., os usuarios poden obter información sobre os procedementos de contratación.

  • Poder adxudicador: Galicia Calidade, S.A.U.
  • Enderezo: Complexo administrativo San Lázaro s/n. Edificio Igape 3°.
  • Localidade: 15703 Santiago de Compostela. A Coruña
  • Puntos de contacto:


Redes sociais

Multimedia